Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Organismes de consum > Consell Persones Consumidores
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Consell de les Persones Consumidores de Catalunya

 1. Què es?
 2. Funcions
 3. Estructura i composició
 4. On és?
 5. Contacta-hi
 6. Comunicats
 7. Models i plantilles
 1. Què es?
  Consell de les Persones Consumidores El Consell de Persones Consumidores de Catalunya, adscrit a l’Agncia Catalana del Consum, s l'rgan de representaci i consulta de les associacions de persones consumidores i usuries i t la representaci institucional de les organitzacions de persones consumidores i usuries davant l'Administraci de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions, entitats i organismes.
 2. Funcions

  Sn funcions del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya:

  • Estudiar i proposar actuacions a dur a terme en l'mbit de la defensa de les persones consumidores i usuries i de la protecci de la seguretat, la salut i els interessos econmics.
  • Assessorar, informar i servir com a rgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en totes les qestions relatives a la protecci de les persones consumidores i usuries.
  • Fomentar el dileg permanent i proposar acords entre les administracions i els sectors interessats, mitjanant les organitzacions representades.
  • Conixer i informar sobre projectes de disposicions generals que afectin les persones consumidores i usuries.
  • Elaborar els informes que li siguin sollicitats i les propostes de regulaci de normativa.
  • Estudiar les mesures encaminades a la informaci i la formaci de la ciutadania en tots els processos productius i de servei que afecten les persones consumidores i usuries.
  • Proposar els vocals representants dels consumidors als diferents consells i comissions de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions.
  • Conixer les estadstiques i els informes que s'elaboren en l'mbit del consum.
  • Informar i orientar sobre mesures de control i millora en les prctiques dels diferents agents que actuen en el marc de les relacions de consum.
  • Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinaci entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.
  • Assessorar sobre qualsevol altra qesti que li sigui encomanada pel president o presidenta del Consell.
 3. Estructura i composició


  El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya actua a travs del Ple i la Comissi Permanent:
  El Ple est constitut pels membres segents:

  • President:conseller d’Empresa i Ocupaci.
  • Vicepresident primer:director/a de l'Agncia Catalana del Consum.
  • Vicepresidenta segona:directora de l’OCUC
  • Vocals: una persona en representaci de cadascuna de les associacions constitudes d'acord amb l'article 15 de la Llei 3/1993, de 5 de mar, de l'estatut del consumidor, i degudament inscrites al Registre d'organitzacions de persones consumidores i usuries de Catalunya. (Relaci en pdf)

  Funcins del Ple

    1. Discutir i aprovar actuacions per a la defensa de les persones consumidores i usuries.
    2. Aprovar les propostes d'actuaci presentades per la Comissi Permanent.
    3. Conixer i informar sobre temes estratgics i lnies programtiques de treball.
    4. Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinaci entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.
    5. Saber dels pressupostos i recursos destinats a consum per la Generalitat de Catalunya, i estar al corrent del funcionament i activitats realitzades en matria de consum per la Generalitat de Catalunya.
    6. Assessorar sobre qualsevol altra qesti que li sigui encomanada pel seu president.
    7. Ser escoltat preceptivament en consulta en el procediment d'elaboraci de les lleis i les disposicions administratives de carcter general que afectin directament els drets i els interessos dels consumidors.

  La Comissi Permanent est composta per:

  • President, que pot delegar la presidncia: conseller d’Empresa i Ocupaci.
  • Vicepresident primer:director/a de l'Agncia Catalana del Consum.
  • Vicepresidenta segona:directora de L’OCUC.
  • Vocals: una persona en representaci de cadascuna de les associacions de les persones consumidores i usuries ms representatives d'acord a la normativa vigent, llevat la que ocupi la vicepresidncia segona.

  Matilde Torralba Navo,Associaci de Consumidors de la provncia de Barcelona (ACPB)
  Jordi Tarruella i Mellado,Associaci d'Impositors de bancs i caixes d'estalvi de Catalunya (AICEC)
  Carme Sabater Snchez,Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat (CUS)
  Noem Mascaraque Achn, Federaci UniCvica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)
  Salvador Domnguez Rodrguez,Uni de Consumidors de Catalunya (UCC)

  Funcions de la Comissi Permanent

  1. Actuar com a rgan executiu del Ple del Consell.
  2. Dur a terme les propostes d'actuaci aprovades pel Ple del Consell.
  3. Elaborar propostes d'actuaci per presentar-les al Ple del Consell.
  4. Promoure i dur a terme actuacions per a la defensa i protecci dels interessos de les persones consumidores i usuries.
  5. Analitzar les dades sobre la situaci del mercat de productes i serveis i determinaci de propostes d'acci.
  6. Ser consultada en els procediments d'elaboraci de les lleis i de les disposicions de carcter general.
  7. Encarregar o sollicitar estudis sobre diversos temes.
  8. Elaborar un informe anual sobre la seva actuaci.
  9. Proposar els vocals representants de les persones consumidores als diferents consells i comissions.
  10. Elaborar els dictmens del Consell.
  11. Proposar la creaci de comissions de treball especialitzades, sollicitar i proposar persones ponents i expertes, que per la seva especialitzaci i/o experincia puguin fer aportacions a les comissions de treball.
  12. Elaborar les normes internes de funcionament que hauran de ser aprovades pel Ple.

  Secretari del Consell:Albert Meli Roset, Subdirector General de Disciplina de Mercatde l'Agncia Catalana del Consum.

 4. On és?

  La Secretaria del Consell de Persones Consumidores de Catalunya t la seu a l’Agncia Catalana del Consum (c. Pamplona,113 - Tel. 93 551 65 84- Fax 93551 66 11).
 5. Contacta-hi


  consell.consumidors@gencat.cat

 6. Comunicats

 7. Models i plantilles

  Model de val per canvis i devolucions en el comer

  El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya ha dissenyat aquest model de val per tal que pugui ser utilitzat pel comer quan es permeten canvis i devolucions. El model, d's voluntari, vol ser un ajut per als establiments comercials i per les persones consumidores ats que estableix les dades mnimes que han de constar al val per tal que no es generin conflictes de possible interpretaci a l'hora de fer-ne s.

  Descarregar model[ Document de Microsoft Worddocument amb cara i dors - 105kb]


© 2011 Agència Catalana del Consum